CS++
Search
K
Comment on page

Műveletek logikai típusú adatokkal

A logikai típusú adatok összehasonlító (relációs) operátorok segítségével írjuk le.
== egyenlő
!=, <> nem egyenlő
<= kissebb vagy egyenlő
>= nagyobb vagy egyenlő

Logikai kifejezések összekapcsolása

Több logikai kifejezés segítségével összetett logikai kifejezést is alkothatunk, ha ezeket a következő operátorok valamelyikével összekapcsoljuk:
&& (és)
|| (vagy)
! (tagadás)
a
b
a &&b
a || b
!a
!b
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1