Műveletek logikai típusú adatokkal

A logikai típusú adatok összehasonlító (relációs) operátorok segítségével írjuk le.

== egyenlő
!=, <> nem egyenlő
<= kissebb vagy egyenlő
>= nagyobb vagy egyenlő

Logikai kifejezések összekapcsolása

Több logikai kifejezés segítségével összetett logikai kifejezést is alkothatunk, ha ezeket a következő operátorok valamelyikével összekapcsoljuk:

&& (és)
|| (vagy)
! (tagadás)

a

b

a &&b

a || b

!a

!b

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

Last updated