Értékadó műveletek

Az algoritmust nem konkrét értékekkel írjuk le, hanem általánosított értékekkel (változók, állandók / konstansok), Minden változónak van egy neve (azonosítója), egy típusa és egy értéke. A változóknak a program során értéket kell adni a következő módon:

VÁLTOZÓNÉV <-- ÉRTÉK / KIFEJEZÉS
    vagy
VÁLTOZÓNÉV = ÉRTÉK / KIFEJEZÉS

A változónevekre a következő szabályok vonatkoznak:

  • Lehet az angol ABC kis- és nagybetűiből álló rövidítés is

  • Tartalmazhat számokat, de nem kezdődhet számmal

  • A különleges karakterek közül csakis az "alul vonás" (_) karaktert tartalmazhatja.

Last updated