Műveletek egész típusú számokkal

Összeadás (+)
Kivonás (-)
Szorzás (*)
Osztás (/)
Hatványozás (ismételt szorzás)
Gyökvonás (sqrt)

Megjegyzések

Az informatikában a műveletek sorrendje ugyan az mint matematikában. Ha a sorrendet megszeretnénk változtatni, akkor ezt megtehetjük zárójelek segítségével. Informatikában csak kerek zárójeleket használjuk.

Last updated