Operátorok

Összehasonlító operátorok

Kisebb (<)
Nagyobb (>)
Kisebb vagy egyenlő (<=)
Nagyobb vagy egyenlő (>=)
Egyenlő (==)
Nem egyenlő (!=)

Logikai operátorok

és (&&)    (and)
vagy (||)   (or)
nem (!)    (not) (negáció, negation)

Értékadó operátorok

Egyenlő (=)   (equals)
Például:
  a = 62
  b = 7

Rövidítések

a = a + 1 <=> a += 1 <=> a++ (inkrementálás)
a = a - 1 <=> a -= 1 <=> a-- (dekrementálás)
a = a * 2 <=> a *=2

Last updated