CS++
Search
K
Comment on page

Operátorok

Összehasonlító operátorok

Kisebb (<)
Nagyobb (>)
Kisebb vagy egyenlő (<=)
Nagyobb vagy egyenlő (>=)
Egyenlő (==)
Nem egyenlő (!=)

Logikai operátorok

és (&&) (and)
vagy (||) (or)
nem (!) (not) (negáció, negation)

Értékadó operátorok

Egyenlő (=) (equals)
Például:
a = 62
b = 7

Rövidítések

a = a + 1 <=> a += 1 <=> a++ (inkrementálás)
a = a - 1 <=> a -= 1 <=> a-- (dekrementálás)
a = a * 2 <=> a *=2