CS++
Search
K
Comment on page

Elemi algoritmusok (C++-ban megírva)

Egy szám valódi osztoinak kiírása

int szam;
cout << "Add meg a szamot: "; cin >> szam;
for( int oszto = 2; oszto < szam / 2; oszto ++ )
{
if( szam % oszto == 0)
{
cout << oszto << " ";
}
}

Prímszámvizsgáló

int szam;
bool prim_e = true;
for( int oszto = 2; oszto < sqrt(szam); oszto++ )
{
if( szam % oszto == 0)
prim_e = false;
}
if( prim_e )
{
cout << "Prímszám!";
}
else
{
cout << "Nem prímszám!";
}

Elsőfokú egyenlet

int a, b;
cout << "a: "; cin >> a;
cout << "b: "; cin >> b;
if( a == 0 && b == 0 )
{
cout << "Végtelen sok megoldás!";
}
if( a != 0 && b == 0 )
{
cout << "x = 0" ;
}
if( a != 0 && b != 0 )
{
x = (-1) * (b / a);
cout << "Megoldás: x = " << x;
}

Tökéletes szám

int szam;
int osszeg = 0;
cout << "Add meg a szamot: "; cin >> szam;
for(int oszto = 1; oszto < szam / 2; oszto ++ )
{
if( szam % oszto == 0 )
{
osszeg += oszto;
}
}
if( szam == osszeg )
{
cout << "A megadott szám tökéletes!";
}
else
{
cout << "A megadott szám tökéletlen!";
}

Barátságos számok

int a, b;
int osszeg_a = 0;
int osszeg_b = 0;
cout << "a: "; cin >> a;
cout << "b: "; cin >> b;
for( int oszto_a = 1; oszto_a < a / 2; oszto_a++ )
{
if( a % oszto_a == 0 )
{
osszeg_a += oszto_a;
}
}
for( int oszto_b = 1; oszto_b < a / 2; oszto_b++ )
{
if( b % oszto_b == 0 )
{
osszeg_b += oszto_b;
}
}
if( osszeg_a == b && osszeg_b == a )
{
cout << "A megadott számok barátságos számopárok!";
}
else
{
cout << "A megadott számok nem barátságos számpárok!";
}

Armstrong-féle szám

int szam;
int seged;
int osszeg = 0;
cout << "Add meg a számot: "; cin >> szam;
seged = szam;
while( szam > 0 )
{
int ut_szamjegy = szam % 10;
osszeg += ut_szamjegy * ut_szamjegy * ut_szamjegy;
szam /= 10;
}
if( seged == osszeg )
{
cout << "A megadott szám Armstrong-féle szám!";
}
else
{
cout << "A megadott szám nem Armstrong-féle szám!";
}

Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös

int a, b;
cout << "a: "; cin >> a;
cout << "b: "; cin >> b;
if( a == 0 && b == 0 )
{
cout << "Nincs LNKO!";
}
if( a == 0 && b != 0 )
{
cout << "LNKO = " << b;
}
if( a != 0 && b == 0 )
{
cout << "LNKO = " << a;
}
if( a != 0 && b != 0 )
{
while( a != b)
{
if( a > b)
{
a = a - b;
}
else
{
b = b - a;
}
}
cout << "LNKO = " << a;
}
/**
Ha LKKT-t is akarunk számolni akkor a megjegyzésben
leírt eljárást kell alkalmazni!
**/

Eukleidész algoritmusa (L.N.K.O kiszámítására)

int a, b;
int seged_a, seged_b;
int lnko = 0, lkkt = 0;
cout << "a: "; cin >> a;
cout << "b: "; cin >> b;
seged_a = a;
seged_b = b;
if( a < b )
{
int p = a;
a = b;
b = p;
}
while( b != 0 )
{
int m = a % b;
a = b;
b = m;
}
lnko = a;
lkkt = seged_a * seged_b / lnko;
cout << "LNKO = " << lnko << endl;
cout << "LKKT = " << lkkt;

Palindrom

int szam;
int palindrom = 0;
int seged_szam = a;
cout << "Add meg a számot: "; cin >> szam;
seged_szam = a;
while( szam > 0 )
{
palindrom = palindrom * 10 + szam % 10;
szam /= 10;
}
if( seged_szam == palindrom )
{
cout << "A megadott szám palindrom!";
}
else
{
cout << "A megadott szám nem palindrom!";
}

Tízes számrendszerből kettesbe való alakíás

int szam10;
int hatv = 1;
int szam2 = 0;
cout << "Add meg a számot: "; cin >> szam10;
while( szam10 > 0 )
{
szam2 += (szam % 2) * hatv;
hatv *= 10;
szam10 /= 2;
}
cout << "A megadott szám kettes számrendszerben: " << szam2;

Kettes számrendszerből tízesbe való alakítás

int szam2;
int szam10 = 0;
int hatv = 1;
cout << "Add meg a számot: "; cin >> szam2;
while( szam2 > 0)
{
szam10 += (szam2 % 10) * hatv;
hatv *= 2;
szam2 /= 10;
}
cout << "A megadott szám tízes számrendszerben: " << szam10;