Matematikai műveletek

Ahhoz, hogy matematikai függvényeket tudjunk használni C++-ban azt a fejlécállományt kell használjuk, amelyben a matematikai függvények vannak.

Ennek a formája:

#include <cmath>

Fontosabb függvények

sqrt(X) - négyzetgyök X
abs(x) - abszolút érték (modulusz)
pow(x, n) - hatványozás (x^n)
sin(x) - szinusz X
cos(x) - koszinusz X
log(x) - természetes alapú logaritmus X
ceil(x) - felfele kerekítés
floor(x) - lefele kerekítés
tan(x) - tangens X
acos(x) - arkusz koszinusz X
asin(x) - arkusz szinusz X
cosh(x) - koszinusz hiperbolikusz X
exp(x) - exponenciális függvény
log10(x) - 10-es alapú logaritmus X
log2(x) - 2-es alapú logaritmus X
hypot(x, y,) - derékszögű háromszög átfogójának kiszámítása, ahol x és y befogók
fmod(x, y) - osztás maradékának kiszámítása
round(x) - kerekítés a legközelebbire

Last updated