CS++
Search
K
Comment on page

A do ... while ciklus

A do...while utasítás a hátultesztelő ciklusnak megfelelő C++ béli utasítás. Hátultesztelő ciklus esetén a ciklus feltétele a ciklus után helyezkedik el.
Általános alakja:
do
{
UTASÍTÁSOK;
} while ( FELTÉTEL );
A do...while utasítás a while utasítással ellentétben úgy működik, hogy először mindenképp végrehajtódnak a műveletek, majd csak utána értékelődik ki a feltétel. Ha a feltétel igaz, akkor megtörténik az ismétlődés, viszont ha hamis akkor a vezérlés átadódik a ciklus utáni első utasításnak. Akárcsak az elöltesztelő ciklusnál, vigyáznunk kell arra, hogy a ciklus feltétele hamissá váljon, különben végtelen ciklushoz jutunk.
A feltételeket kötelező kerek zárójelek () között megadni.
Ha a ciklusban kettő vagy több utasítás szerepel, akkor ezeket kötelező kapcsos zárójelek {} közé írni. Az utasításokat követő feltétel zárójele után mindig pontosvesszőt (;) kell tenni. Leggyakrabban a do...while ciklust a beviteli adatok ellenőrzésére szoktuk használni (hibás adatok kiküszöbölésére) .