A C++ program felépítése, adatok leírása és feldolgozása

Minden C++ program tartalmaz egy főfüggvényt, amely a program futásakor végrehajtásra kerül, és ez a következő:

int main()
{
  ...
  return 0;
}

A főfüggvény tartalmazza a változók deklarálását (itt határozzuk meg, hogy milyen változókat használunk és ezek milyen adattípusúak). Ez után következnek a főfüggvény utasításai. A főfüggvény előtti részen a függvény prototípusokat kell beépíteni (fejállományok, vagy header), ezek tartalmazzák azoknak a függvényeknek a leírását, amelyeket a program során használunk. Ezeket a beépítéseket a "#include" után adjuk meg.

Például

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
...


#include <- preprocesszor
<...> <- fejlécállomány elnevezése

Egy példa program

#include <iostream> // Fejállomány, tartalmazza a cin-t és a cout-ot
using namespace std;

int main()
{
  int a; // deklarálás
  cout << "Adj meg egy számot: "; // Kiírás
  cin >> a; // Beolvasás
  cout << "A beolvasott szám: " << a << endl; // Kiíratás
  
  return 0;
}

Megjegyzések

C++-ban MINDEN sor végére pontosvesszőt (;) kell írni, kivéve:

 • a fejállomány beépítése után

 • a kapcsos {} zárójelek után

 • a struktúrák után.

Last updated